Stage informatie‎ > ‎

Aanvraag BPV-plaatsenVoor meer info kunt u terecht bij Michèle Hulsman: mhulsman@schoolok.nl


De onderwijsassistent (niveau 4) wordt in drie jaar tijd opgeleid om onderwijskundige ondersteuning te kunnen bieden in zowel het primair onderwijs (basisonderwijs én speciaal onderwijs), de scholen binnen de Regionale Expertisecentra, als in het voortgezet onderwijs.De inzet van de onderwijsassistent(en) stelt de school in staat juist díe leerlingen te begeleiden die extra zorg en aandacht nodig hebben. Onderwijsassistenten richten zich op de gehele brede schoolorganisatie. Zij bieden bijvoorbeeld steeds meer ondersteuning aan deskundigen binnen de school (RT-er, ICL-er) en kunnen ingezet worden bij organisatorische zaken bij projecten met participanten in de Brede School (zoals de buitenschoolse opvang, bibliotheek of andere instanties).

De opleiding staat in het teken van het ontwikkelen van diverse competenties. Wij bieden in samenwerking met de praktijkscholen de student de mogelijkheid om deze competenties in de meest brede zin te ontwikkelen. De student kiest op basis van uw leerplaatsprofiel zijn 'oefenplaats' om aan zijn persoonlijke competenties te werken.

N.B. In het aanbod van stageplaatsen zien wij natuurlijk graag een evenwichtige verdeling over de verschillende leerjaren.
Studenten mogen hun voorkeur uitspreken voor een leerplaats en kiezen op basis van de door u ingestuurde leerplaatsprofielen.


Stage leerjaar 1

Periode 3 en 4 (vanaf 9 februari)
2 dagen per week op do- en vrijdag


Stage leerjaar 2

Het hele schooljaar
2 dagen per week op ma- en dinsdag


Stage leerjaar 3

Het hele schooljaar
2 of 3 dagen per week op wo-, do- en vrijdag
Vanaf eind april (i.v.m doorstroomprogramma HBO) alleen op wo- en donderdag
Studenten die doorstromen naar Pabo lopen alleen stage op do- en vrijdag tot eind april, daarna op wo- en donderdag.Voor meer info kunt u terecht bij Mayke Swinkels ; mswinkels@schoolok.nl


Pedagogisch Werker Kinderopvang                                  niveau 3

Gespecialiseerd Pedagogisch Werker Kinderopvang     niveau 4

De Pedagogisch Werker is werkzaam in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang) en is belast met de dagelijkse begeleiding, verzorging en opvoeding van een groep kinderen / jongeren.

De opleiding Pedagogisch Werker niveau 3/4 bestaat uit kerntaken. Deze kerntaken worden gesplitst in meerdere werkprocessen.

stage leerjaar 1 niveau 3 en 4

doel               oriënteren en ervarend leren; ontwikkeling tot een beginnend beroepsbeoefenaar.

duur              Deze stage is in periode 3 en 4, 2 dagen per week, dinsdag en donderdag

inhoud          meedraaien in de organisatie, werken aan prestatie indicatoren middels opdrachten afgeleid van de kerntaken van het beroep.

begeleiding  ontwikkeling van de student volgen en vastleggen in beoordeling van werkprocessen en grond- en beroepshouding.

stage leerjaar 2 niveau 3 en 4

doel               ontwikkeling tot een gevorderd beroepsbeoefenaar.

duur              het hele schooljaar, 2 dagen per week, donderdag en vrijdag

inhoud           meedraaien in de organisatie, oefenen van de prestatie indicatoren en  werken aan werkprocessen.

begeleiding    tweedejaars studenten handelen al redelijk zelfstandig. Het is uw taak de uitvoering van de opdrachten/examens bij werkprocessen en de ontwikkeling van de prestatie indicatoren  te volgen en te beoordelen.

stage leerjaar 3 niveau 3

doel               volledige oriëntatie op de beroepspraktijk, ontwikkeling tot beroepsbekwaam niveau.

duur               het hele schooljaar, 3 dagen per week, maandag t/m woensdag.

inhoud           volledig meedraaien in de organisatie en alle taken uitvoeren.

begeleiding    het is uw taak de uitvoering van de opdrachten bij examenkaarten te beoordelen en de ontwikkeling van de grond- en beroepshouding te volgen en te beoordelen.

stage leerjaar 3 niveau 4

doel                volledige oriëntatie op de beroepspraktijk, ontwikkeling tot beroepsbekwaam niveau 4.

duur                het hele schooljaar, 3 dagen per week, maandag t/m woensdag.

inhoud            meedraaien in de organisatie en alle taken uitvoeren.

begeleiding    het is uw taak de uitvoering van de opdrachten bij werkprocessen en de examenkaarten te beoordelen en de ontwikkeling van de grond- en beroepshouding te volgen en te beoordelen.

stage leerjaar 4 kopklas niveau 4

doel               de student is in bezit van diploma pedagogisch werker niveau 3, ontwikkeling tot beroepsbekwaam  niveau 4

duur               het hele schooljaar, 3 dagen per week, maandag t/m woensdag.

inhoud           volledig meedraaien in de organisatie en alle taken uitvoeren.

begeleiding    het is uw taak de uitvoering van de opdrachten bij de examenkaarten en kerntaak 3 te beoordelen en de ontwikkeling van de grond- en beroepshouding te volgen en te beoordelen.