Stage informatie

Voor meer info over de stages van: 

Onderwijsassistenten kunt u terecht bij Michèle Hulsman: mhulsman@schoolok.nl 

Pedagogisch werker kunt u terecht bij Mayke Swinkels: mswinkels@schoolok.nl